Affärsidé

I effektiva flöden förädlar Sibbhultsverken geometriskt komplicerade artiklar som möter industrins högsta krav. Sibbhultsverken är alternativet vid kundens val av leverantör inom metallbearbetning.

 

Vision

Sibbhultsverkens vision är ”Produktion i världsklass”.

Världsklass innebär högsta möjliga värde skapat genom högsta möjliga effektivitet inom alla funktioner och processer. ”Produktion i världsklass”ska genomsyra samtliga verksamheter. Oavsett process ska frågan alltid kunna ställas – Uppfylls visionen ”Produktion i världsklass” i samtliga moment.

 

Kontakta oss

GDPR