Segjärnsbearbetning

Resurssnål produktion.

Segjärnsbearbetningen domineras av produktionen av centralväxelhus. Snäva toleranser och kraven på en resurssnål produktion är starka inslag i arbetet med ständiga förbättringar. Robotstöd är självklart och nödvändigt för att leva upp till kraven på god arbetsmiljö.
Framgångskonceptet bygger på en integrerad värdekedja, kunniga och engagerade medarbetare samt väl utvecklade kund- och leverantörskontakter.

Produktionschef
Johan Pleijel

044 - 780 15 96
070 - 519 17 22