Närhet till kunderna - i verksamheten och geografiskt

Ni hittar oss nära våra svenska kunder och den europeiska marknaden. Sibbhultsverken AB är ett ledande innovativt industriföretag i bearbetningsbranschen.
Med korta ledtider, närhet till beslut och snabb anpassning till nya lösningar är vi en arbetsplats i ständig förändring och förbättring.
I samarbete med våra kunder formar vi nya lösningar, ökar vår effektivitet samt skapar en stimulerande miljö för alla.

Vårt nära samarbete med våra uppdragsgivare ger oss möjligheter att investera i senaste teknik.
150 engagerade medarbetare producerar årligen varor och tjänster för drygt 600MSEK.