Miljö

Miljöarbetet inriktas på en resurssnål produktion med eliminering av slöseri samt en säker arbetsmiljö för medarbetarna och minsta möjliga belastning på den yttre miljön.
Fokusområden är minskade utsläpp till luft, begränsning av buller och transporter samt minskning av avfall och kemikalieanvändning. Samarbetet med leverantörer och uppdragsgivare är en viktig del i arbetet.

Certifikat