Roger Nordblad
VD
044 - 780 15 47
072 - 155 15 47

Johan Pleijel
Produktionschef & Kvalité
044 - 780 15 64
070 - 519 17 22

Michael Larsson
Inköp- Förrådsansvarig/ IT
044 - 780 15 36
070 - 517 31 08

Milenko Krznaric
Försäljningschef
044 - 780 15 04
070 - 540 15 04

Torgny Holmström
Affärsområdeschef
Axelbearbetning
044 - 780 15 96
072 - 155 15 96

Claes-Fredrik Cehlin
VD Tech Center
044 - 780 15 50
070 - 960 15 50


Anders Göransson
Tech Center
044 - 780 15 15
076 - 881 15 15

Lars Dahl
Koncernchef, Sibbhultsverken Group AB
044 - 780 15 01
070 - 666 61 71

Anders Olsson
Teknikchef
044 - 780 15 21
070 - 882 15 21