Roger Nordblad
VD
044 - 780 15 47
072 - 155 15 47

Johan Pleijel
Produktionschef & Kvalité
044 - 780 15 64
070 - 519 17 22

Michael Larsson
Inköp- Förrådsansvarig/ IT
044 - 780 15 36
070 - 517 31 08

Roger Haak
Verktyg och prototyper
044 - 780 15 62
070 - 878 15 62

Milenko Krznaric
Försäljningschef
044 - 780 15 04
070 - 540 15 04

Torgny Holmström
Affärsområdeschef
Axelbearbetning
044 - 780 15 96
072 - 155 15 96

Anders Göransson
Försäljning
044 - 780 15 15
076 - 881 15 15

Ingemar Lavesson
Strategisk inköpare
044 - 780 15 26
0720-88 25 35

Anders Olsson
Teknikchef
044 - 780 15 21
070 - 882 15 21

Bo Mattsson
Kvalité/Miljö/Ledningssystem/
Revisioner
0571 - 768 367
070 - 768 32 04