Gjutjärn

Hög automatiseringsgrad.

Gjutjärnsbearbetningen är uppdelad i celler. Grundfilosofin är att varje cell bemannas med en operatör per skift. Varje robot ska betjäna minst tre maskiner och cellerna är uppbyggda med integrerad tvätt. Här produceras bl.a. växellådshus.
Uppföljning av kvalitet, leverans och produktivitet är några av inslagen i det dagliga arbetet. Vi utmanar ständigt processerna. Ständiga förbättringar, stycktidsoptimeringar samt ordning och reda är naturliga inslag i produktionen.

Produktionschef
Johan Pleijel

044 - 780 15 64
070 - 519 17 22